Rozwiązywanie „zadań z treścią“ jest wyzwaniem dla wielu dzieci. Tak naprawdę ich rozwiązywanie bazuje na wyobraźni, a przecież każde dziecko ma jej pod dostatkiem. Jak połączyć naturalne predyspozycje dziecka z procesem szukania odpowiedzi na zawarte w treści pytania? Możecie już szykować kredki i papier :)

ZABAWA nr 11

ZADANIA TEKSTOWE, czyli matematyczne ilustracje

Znacznie łatwiej coś policzyć, jeśli się to widzi. Dlatego dzieci zaczynają od liczenia klocków, sztućców, owoców – tego, co znajduje się w ich pobliżu Przyjmijmy, że zadanie tekstowe to rodzaj… bajki, a bajki są najczęściej ilustrowane. Zatem co należy zrobić po przeczytaniu zadania z treścią? Zilustrować je. Proponuję podzielić kartkę na 3 strefy. Strefę ilustracji, strefę rozwiązania i strefę odpowiedzi. Zadbajcie o to, by kartka była odpowiednio duża do potrzeb artystycznych Waszych dzieci. Może być to nawet ogromny brystol! (skan takiej kartki) Oczywiście, zadanie można przepisać i umieścić je na samej górze, jeśli jest ono w książce. Można też napisać własny tekst. Mamy więc gotowy arkusz. Co dalej? Przeczytajcie z dzieckiem zadanie, najlepiej na głos. Alicja i Hania miały po 15 jabłek. W sadzie Alicja znalazła jeszcze 7 gruszek, a Hania 5 śliwek. Po ile owoców ma każda? Ile owoców mają razem? Teraz zacznijcie zadawać dziecku pytania „Co narysujesz najpierw?“ „Najpierw narysuję Alicję i Hanię.“ Kolejność rysowania jest ważna, bo pokazuje, czy i jak dziecko rozumie zadanie. „Śliczna ta Alicja, podobna do Mamy. Co narysujesz teraz?“ „Teraz narysuję 15 jabłek Alicji i 15 jabłek Hani.“ „Świetnie, a później?“ „Później dorysuję 7 gruszek Alicji i 5 śliwek Hani.“ Kiedy rysunek jest gotowy, pomóżcie dziecku wykonać poprawny zapis matematyczny. Jeśli rysunek był wykonany w odpowiedniej kolejności to zapis również będzie poprawny. Kilka pierwszych zadań możecie zilustrować sami, żeby dać dziecku przykład. Zadania mogą być rysowane nie tylko na kartkach i brystolu, ale i w naszym zeszycie matematycznym (link do wpisu o zeszycie).

Na początku Waszej przygody z ilustrowaniem zadań, dziecko może wykonywać rysunki bardzo długo (dłużej, niż byście chcieli). Nie żałujcie dzieciom czasu na rysowanie. Moment rysowania jest kluczowy! Zakotwicza w dziecku nawyk wyobrażania sobie zadania, które czyta. Dziecko intuicyjnie wykonuje w głowie zadania występujące w rzeczywistości, która go otacza. Rysowanie pokazuje mu, że zadania z treścią to fragment tej samej rzeczywistości, jaką spotyka w domu, na podwórku, w szkole... Możecie iść o krok dalej. Spytajcie dziecko o odczucia pozostałymi zmysłami. „Jak pachnie to zadanie?“ „Jak ono smakuje?“ „Jakie jest w dotyku?“ Te pytania nie są oczywiste, a w naszym świecie dorosłych nie są nawet normalne, ale w świecie dziecka są, więc miejcie odwagę w ten świat się wgłębić :) Pamiętajcie, że wykorzystanie po kolei każdego zmysłu podczas nauki to „plus 100 punktów“ do przyswajania wiedzy.

Jeśli Wasza zabawa z ilustrowaniem zadań będzie systematyczna to prawdopodobnie i rysunki będą wykonywane szybciej. Możliwe, że po jakimś czasie dziecko zastapi rysunki inną metodą, która będzie dla niego bardziej naturalna. Pozwólcie mu na to.

KORZYŚCI

Do dziś słyszę w głowie głos swojej Mamy, kiedy czytam zadania z treścią. „Najpierw musisz to sobie narysować.“ To „metoda lejka“ – zaczynając od rysowania dziecko widzi to, co ma obliczyć, rozumie cel, który ma osiągnąć i szuka rozwiązania. Taka metoda bardzo ułatwia rozwiązywanie zadań i przygotowuje do późniejszych etapów, kiedy zadania będą trudniejsze i trzeba będzie uzupełniać „dane i szukane“ bez ilustracji. Co powiecie na jedną „matematyczną bajkę“ tygodniowo? Możecie zostawiać kartkę z bajką na biurku dziecka i jego decyzji pozostawić, czy ma ochotę ją zilustrować i przy okazji odpowiedzieć na zawarte w niej pytanie matematyczne. Przypominam, że jesli dziecko zrobi coś z własnej woli, to lepiej to wykona i zapamięta na dłużej :)

NOTA BENE

Dziecko może ćwiczyć ładne pisanie podczas przepisywania zadania, a potem rozwiązywać zadanie z matematyki – mamy wtedy do czynienia z edukacją matematyczną i polonistyczną jednocześnie. Jeśli jednak Wasze dziecko jest zmęczone lub rozwiązuje zadania długo to napiszcie mu to zadanie sami, najpiękniejszym charakterem pisma, jakim umiecie. Korzystanie z materiałów stworzonych przez rodziców i patrzenie na charakter pisma kogoś, kto jest dla nas ważny, również wpływa na rozwój naszego własnego charakteru pisma.